Overwin het kwade door het goede

“Vergeld geen kwaad met kwaad…neem geen wraak…”, maar  “zegen en bid voor wie jullie slecht behandelen” en “laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Romeinen 12:17-21/ Lucas 6: 28) Het is lang geleden dat ik, als bijbelschool studente,  deze verzen uit mijn hoofd moest leren. Het mooie is dat wanneer…

Continue reading →