Geestelijk Groeien

Opnieuw geboren worden

Ieder mens kan kiezen om opnieuw geboren te worden. Het gaat hier niet om een lichamelijke geboorte, maar om een geestelijke. Wij zijn namelijk niet alleen vleselijke wezens, maar ook geestelijke,  geschapen naar het evenbeeld van God onze Schepper Die Geest is. Lees hierover in Johannes 3 waar Jezus dit uitlegt aan Nicodemus.

Als je Jezus hebt aanvaard in jouw leven, begin je helemaal opnieuw. De bijbel zegt dat je dan een “nieuwe schepping” bent.  Van binnen ben je helemaal nieuw; jouw geest die dood was,  is levend geworden omdat de Heilige Geest in jou is komen wonen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen! (2 Korinthiërs 5:17)

Zoals een mens als baby in deze wereld wordt geboren, zo wordt je als geestelijke baby in de familie van God geboren. Alles is nieuw, je smaakt en ziet dat God goed is, je bent ‘over the moon’,  je voelt je fantastisch en bent helemaal blij dat je een kind van God bent geworden. Wauw!

Maar zoals een baby geen baby kan blijven, maar groeien moet, zo zal ook een geestelijke baby moeten groeien. In het natuurlijke vinden we dit heel normaal. We gaan ons zorgen maken als een baby of kind niet groeit. We kijken dan of het kind wel voldoende eten krijgt, of dat het van voeding veranderen moet, zodat het gezond verder kan groeien. Een kind behoort te groeien, zich te ontwikkelen en sterker te worden. Precies zo,  is het met jou,  als je Jezus hebt aangenomen in jouw leven.

Verder groeien

Maar hoe kun je geestelijk verder groeien? Hoe kun je sterker en volwassen worden in het geloof?

Net zoals je in het natuurlijke moet eten om te kunnen groeien, heb je om geestelijk te kunnen groeien, geestelijk eten nodig.  De bijbel, Gods Woord, is het levende brood en Zijn Heilige Geest is het levende water dat we elke dag nodig hebben om geestelijk te kunnen groeien. Ons geloof wordt sterker als we Gods woorden horen en toepassen in ons leven. We ervaren hierdoor dat we steeds meer in de vrijheid gaan komen die God voor ons heeft klaarliggen. ( Jakobus 1:25)

Geloof komt door het horen, het horen van het Woord van God. ( Romeinen 5:17)

Of je het Woord van God nu zelf leest of hoort d.m.v. een preek of onderwijs, je hebt het elke dag nodig. Het is voedsel voor je geest!  Doordat je het Woord van God tot je neemt en toe gaat passen in je dagelijkse leven, ga je anders denken. Dat heet de “vernieuwing van je denken”. Jouw oude gedachten maken plaats voor Gods gedachten; je gaat jezelf zien zoals God jou ziet.  Je gaat de dingen vanuit Gods oogpunt bekijken. En omdat je gedachten vernieuwen, gaat ook je gedrag veranderen. Dit is een voortdurend proces ( Efeziërs 4:23)!

Niet ophouden met groeien

Met andere woorden: het is de bedoeling dat je niet ophoudt met geestelijk groeien! De bijbel spreekt over het bereiken van de “mannelijke rijpheid”,  de volwassenheid in Christus.  Maar ook al ben je al een tijdje op weg als christen, toch moet je niet ophouden te groeien; er is altijd een hogere weg met God te gaan. Er is altijd meer te leren over wie Hij is, over wie jij bent in Hem en wat je door Hem allemaal kunt doen!

Lees het Woord….hoor het Woord….overdenk het Woord… pas het Woord toe in je leven – Je zult dan merken dat het Woord van God in jou gaat leven en voor je gaat werken.

Het is het Woord van God dat je doet groeien, veranderd en sterker maakt!

Seedlings-Growing