Wat te doen als de vijand aanvalt?

Voordat ik deze vraag wil beantwoorden moet ik iets duidelijk maken. Vanuit de Bijbel weten we dat er een geestelijke wereld is, waarin God en zijn engelen, maar ook Satan en zijn demonen reëel zijn. We zien ze niet, maar ze zijn er wel en omdat de geestelijke wereld heerst over de natuurlijke wereld, zoals we die met onze 5 zintuigen kunnen waarnemen, is het belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn.

Als er dus problemen ontstaan in je persoonlijke leven of in de wereld om je heen, zou je eigenlijk vast moeten kunnen stellen wat de bron van die problemen is. De maatstaf waarmee en het perspectief waaruit je dat als christen kunt bepalen, is het Woord van God, de Bijbel.

Licht of duisternis?

Eigenlijk is het niet moeilijk en kan er een duidelijke tweedeling gemaakt worden tussen licht en duisternis. God is licht en in hem is totaal geen duisternis*. Vanuit Gods bron stromen: liefde, vrede, blijdschap, geloof, kracht zowel geestelijk, emotioneel als lichamelijk, voorziening, gezondheid, vrijheid. Satan is precies het tegenovergestelde; hij is duisternis en uit zijn bron stromen: haat, leugen, onrust, vrees, depressie, twijfel, ongeloof, ziekte, zwakheid, verwarring, manipulatie en vul zelf verder maar aan. God is de gever van het leven, Satan de vernietiger van het leven. Hij is de vijand van de mensen en gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij kan verslinden.* Hij rooft, maakt kapot en verdelgt.* Zo duidelijk is het!

In de strijd heb jij de autoriteit van God

Toen het volk Israël werd aangevallen door de Amalekieten* zei Mozes tegen Jozua: “Trek tegen hen ten strijde. Ikzelf zal op de top van de heuvel gaan staan met de staf van God in mijn hand.” De staf is in de Bijbel een beeld van Gods waarheid en autoriteit, van heerschappij. Het is een beeld van kracht en koningschap. Zoals Mozes de staf van God tijdens de strijd in zijn hand omhoog hield, zo mag jij de waarheid van Gods woord boven jouw omstandigheden omhooghouden. Jouw positie in Christus is dat je in hem geplaatst bent boven elke macht en boven elke kracht!* Je zit met Christus op de troon in de hemelsferen.* Jouw positie in Christus is een positie van heerschappij! Het omhooghouden van Gods woord in de strijd doe je wanneer je zijn waarheid gaat uitspreken over je omstandigheden. Je spreekt dan licht in de duisternis. Licht is sterker dan duisternis. En naarmate je meer vastberaden in de waarheid van Gods woord gaat staan en het in geloof over je omstandigheden gaat uitspreken, wordt dat licht sterker en zal de duisternis moeten wijken.

In de strijd hebben we elkaar nodig

Het verhaal doet dat wanneer Mozes zijn handen omhoog hield, Israël sterker was, maar liet hij zijn handen zakken, dan was Amalek sterker. Toen zijn armen moe werden, legden Aaron en Hur een steen neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Vervolgens ondersteunden zij ieder een arm van Mozes, zo bleven zijn handen tot zonsondergang omhoog en zo werd de vijand verslagen.

Als er veel op je af komt of als de situatie waarin je zit, heftig is, heb je andere gelovigen nodig die jouw armen omhoog kunnen houden. Soms is de strijd erg zwaar, je voelt je overweldigd door de dingen die spelen of het lijkt alsof er geen einde komt aan de situatie waar je in zit. Hoe belangrijk is het dan dat er mensen om je heen komen staan die jou helpen om gefocust te blijven op de waarheid van Gods Woord?! Die met jou strijden in gebed en jou met het Woord bemoedigen, zodat je niet op zult geven.

Al weten we dat ieder persoonlijk in de autoriteit en de overwinning van Christus moet leren leven…we hebben elkaar ook nodig. Ik zie om me heen hoeveel gelovigen alleen strijden, en dat hoeft niet zo te zijn. Als er iemand in je omgeving is die door moeilijkheden heengaat, vraag aan God hoe je diegene kunt bemoedigen. Hoe je hem of haar kunt ondersteunen. Help die persoon om in Gods autoriteit te gaan staan en de waarheid van het Woord omhoog te houden.

Als een leeuw zonder tanden

Al gaat de vijand soms vreselijk te keer, hij weet dat hij al verslagen is! Hij is als een brullende leeuw, zonder tanden. Hoe mooi is het dan om in jouw situatie, Jezus’ overwinning te bekrachtigen, door Gods waarheid te geloven en te proclameren. Geef niet op, hou je armen omhoog met de staf van God in je hand! Vraag anderen om je in de strijd te ondersteunen. In alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt!*

*Jak. 1:16/ 1 Petr. 5:8,9/ Joh. 10:10/ Ex. 17:8-16/ Ef. 1:21,22/ Ef. 2:6/ Rom. 8:37

2 Comments

 1. Goede-navond
  Ik Ben echt bemoedigd met deze bemoedgings
  Woorden.
  Ik heb een geestelijk strijd, tijdens mijn slaap word ik aangevallen door een geest van duisternis, maar ik weet niet hoe ik deze strijd moet overwinnen. Kunt u me bemoedging
  Mag ik weten van welke land jullie afkomstig zijn?

  1. Hoi Claire, ik reageer een nogal laat, maar zie je berichtje nu pas. We wonen in Nederland. Ik stuur een persoonlijk antwoord op je vraag naar je email adres!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *