De verlangens van je hart

(een reflectie)

Ik heb het van tijd tot tijd. Een soort van ontevredenheid bekruipt me. En als het buiten ook nog eens grauw en grijs is, dan wordt dat gevoel alleen maar onderstreept. Waar is die blauwe lucht, waarom lopen de dingen niet zoals ik had gepland, waarom al die obstakels? Mijn ongeduldige natuur komt in opstand, wil iets doen, wil resultaten zien!

Maar ook nu ben ik een kind van God, ook nu sta ik er niet alleen voor. God is met mij en hij is voor mij. Hij kent en begrijpt mij beter dan dat ik mezelf ooit kan kennen en begrijpen. Ook nu. Zijn woorden geven rust en brengen orde aan de veelheid van gedachten binnen in mij. Ik lees  zijn woorden en overdenk ze:

“Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:4 HSV)

Ik realiseer me dat ik op dit moment eigenlijk geen vreugde schep in de Heer omdat ik teveel met andere dingen bezig ben. Teveel gericht ben op mijzelf, op wat ik wil doen en wat ik wil zien gebeuren.  En gek eigenlijk dat ik niet doe wat God me door deze woorden aanreikt, te meer omdat dit vers in de afgelopen week al 2 keer tot me is gekomen; tijdens het bidden en in de kerkdienst. Hmm…ik denk dat God mij iets duidelijk wil maken.

Jezelf opvrolijken

Ik ga graven, me verdiepen in wat dit vers betekent. Een tafel vol bijbels in allerlei vertalingen, pen, dagboek, woordenboek, laptop met concordantie en een kop thee. Ik ontdek dat “het vreugde scheppen” in de Heer in de verschillende vertalingen en grondtekst veelkleurig wordt omschreven; van “zoek je geluk” bij de Heer tot “geniet” van de Heer, zoals je geniet van een luxe delicatesse (doet me denken aan een andere Psalm waar zoiets wordt gezegd*). Van “zacht en plooibaar zijn” voor de Heer tot “jezelf opvrolijken” (verlustigen)  in de Heer.

Horen en doen

Ik doe het! Ik ga mij verlustigen in de Heer, ik ga van hem genieten, mijn geluk bij hem zoeken, mijn hart zacht en plooibaar maken voor Hem. Ik zing voor hem, prijs hem voor wie Hij voor mij is, lees een aantal psalmen hardop  en belijd daarmee hoe geweldig Hij is. Ik proef dat hij goed is. Wie of wat in deze wereld is er mooier dan mijn God? Niets en niemand is met hem te vergelijken. Zijn liefde voor mij is zo groot, zo diep, niets kan mij van hem scheiden. Ik ben weer gefocust! Niet op mijzelf, niet op mijn eigen dingetjes wat ik wil en wat ik plan, maar op hem. Dat geeft vertrouwen. Dat geeft blijdschap. Dat geeft rust.

De verlangens van je hart

Ik schep vreugde in de Heer omdat zijn liefde voor mij zo diep is, zo onmetelijk groot. Die liefde wil ik beantwoorden. Bewust geniet ik van zijn aanwezigheid in mijn leven. Hij is er…altijd! Hij leeft binnenin mij door zijn Geest, groot en sterk! Zijn woorden brengen hoop en geloof voor alles waar ik mee bezig ben. Wat ik wens, waar ik naar verlang.

Ik zoek mijn geluk bij God door zijn woord te overdenken en door hem te aanbidden. Daardoor wordt mijn hart één met zijn hart.

Door die éénheid met Gods hart worden zijn gedachten mijn gedachten**

Zijn verlangens worden mijn verlangens***

Verlangens en wensen die hij kan en wil vervullen omdat ze zijn oorsprong hebben in zijn hart.  Verlangens die in overeenstemming zijn met zijn wil voor mijn leven.

God geeft verlangens. Hij geeft mij wensen voor mijzelf, mijn gezin, familie en vrienden. Voor mijn omgeving, kerk, Nederland en Europa. Hij geeft mij ideeën, dromen… mooie en grote toekomst dromen. Ik mag en kan groot dromen omdat ik niet beperkt ben door mijn eigen mogelijkheden. God denkt creatief en out-of-the-box en daarom mag ik dat ook doen. Zijn plan voor mij is vol heil en vrede.

Ik weet het zeker:

God geeft niet alleen verlangens en dromen… hij wil ze ook vervullen!

 

*Proef en geniet de goedheid van de Heer (Psalm 34:9)

** Wij hebben de gedachten van Christus ( 1 Kor. 2:16)

*** Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. (vs. 7) Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. (Joh. 15:5,7)

 

 

 

 

 

 

6 Comments

  1. Bedankt voor deze bemoediging! Hoe meer je in God’s Woord leest, hoe meer je Zijn stem gaat verstaan. En daardoor meer weet wat Zijn plannen voor je leven zijn en of je eigen plannen overeenkomen met die van Hem. Het is me duidelijk. Zoek je geluk bij de Heer! Er staat ook: Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al het andere zal u bovendien geschonken worden. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *