Vrede in je hart!

Nog even en dan is het alweer zover: we vieren kerstfeest! Iedereen doet dat op zijn eigen manier; de één uitbundig met een uitgebreid kerstmenu en een tafel vol vrienden en cadeaus, de ander rustig en eenvoudig. Het maakt niet uit hoe je het viert, als je maar niet vergeet waar het kerstfeest echt om gaat. Het gaat niet om de kerstmaaltijd, de kerstversiering, zelfs niet om het gezellig samenzijn met familie of vrienden. De essentie van kerst is dat God zijn enige zoon Jezus naar de aarde zond, omdat hij zoveel van ons houdt!*

De Vredevorst

Er is een profetie* in het Oude Testament die de komst van Jezus op aarde voorspeld. Daarin wordt hij de Vredevorst genoemd. Jezus is de vorst, de prins, de heer van vrede! Het Hebreeuwse woord voor vrede is Shalom. Je zult het vast wel eens hebben gehoord. Maar wat betekent dat woord Shalom ( vrede) dan precies?

Shalom is de vrede die alleen God kan geven. Het is veel meer dan de afwezigheid van oorlog of ruzie. Het is een perfecte staat van vrede en rust binnen in ons! Een vrede die je verstand te boven gaat. Een vrede die je van binnen kunt ervaren, ondanks de moeilijkheden waar je van tijd tot tijd doorheen gaat.

Iemand vertelde eens dat op het moment dat ze haar hart voor Jezus opende en hem in haar leven binnenliet,  ze voor het eerst echte vrede ervoer; een diepe rust en tevredenheid kwam bij haar binnenstromen. Ze besefte dat ze dit nog nooit eerder had ervaren. Tot op dát moment had ze niet geweten dat ze haar hele leven die echte vrede had gemist!

De vrede van God is niet vervangbaar

In het boek Jesaja staat dat mensen zonder God geen vrede hebben. Die diepe vrede van God in je hart is namelijk niet vervangbaar door het hebben van geld, een leuke baan of materiële dingen. Zelfs niet door het hebben van goede vrienden of een  liefdesrelatie. Die dingen zijn niet altijd blijvend, ze kunnen wegvallen of gaan eens voorbij. En wat dan? Wat blijft erover?

Shalom… die bovennatuurlijke vrede, heelheid en harmonie van God in ons hart, die het mogelijk maakt dat je zelfs in de meest moeilijke situaties van je leven, rust en kalmte kunt ervaren…die vrede komt alleen door een relatie met God. Je kunt het niet kopen, je kunt het niet lenen, je kunt het alleen krijgen wanneer je Jezus, de Vredevorst in je leven aanvaard.

Diep van binnen verlangt iedereen naar die echte vrede. Ook al beseft niet iedereen dat. Maar er blijft een leegte in de geest van elk mens totdat hij of zij vrede sluit met God, de Schepper en de bron van het leven.  Vrede is gebracht toen hij Jezus, zijn enige zoon, als mens geboren liet worden in die koude stal. Tijdens die wonderlijke geboorte verschenen engelen aan de herders in het veld die zongen: “…vrede op aarde…”!

Het wonder van kerst

Jezus de Vredevorst is gekomen om vrede te brengen in jouw hart. Door Jezus is het mogelijk om je met God te verzoenen. Door Jezus is het mogelijk om perfecte vrede te ervaren, dwars door alles heen. Dat is het wonder van kerst… dat Jezus kwam ook voor jou!

Wil jij deze kerst die vrede van God ontvangen? Het maakt niet uit hoe je hart er uit ziet, hoe het voelt. Misschien voelt het net zoals die koude, donkere stal waar de uitwerpselen van de dieren lagen. Jezus de Vredevorst houdt van je en wil heel graag ook in jouw hart geboren worden.

 

* Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

* Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *