Overwin het kwade door het goede

“Vergeld geen kwaad met kwaad…neem geen wraak…”, maar  “zegen en bid voor wie jullie slecht behandelen” en “laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Romeinen 12:17-21/ Lucas 6: 28)

Het is lang geleden dat ik, als bijbelschool studente,  deze verzen uit mijn hoofd moest leren. Het mooie is dat wanneer je Gods Woord als zaad in je hart plant, dat zaad vroeg of laat in je leven zal opkomen en vrucht zal dragen. Persoonlijk geloof ik dat het een proces is van 30-, 40-, 60- en tenslotte 100-voudig vrucht dragen, doordat je steeds meer openbaring krijgt over wat God vanuit Zijn Woord over iets bedoeld te zeggen.

Deze verzen die ik lang geleden had gememoriseerd kwamen laatst opnieuw in mijn gedachten.  Als God door Zijn Woord tot mij spreekt, heb ik de keuze om er wat mee te doen of het te laten. Omdat ik echter niet alleen een hoorder, maar ook een dader van Zijn Woord wil zijn, wíl ik er iets mee doen! Ik weet namelijk dat ik hierdoor zal groeien en Gods zegen zal ervaren. Daarnaast zal mijn gehoorzaamheid ook vrede en gerechtigheid voorbrengen in de situatie waar ik mee te maken heb.

Gevoel voor rechtvaardigheid

Mijn leven lang draag ik een sterk gevoel voor rechtvaardigheid met me mee. Ik kan slecht tegen oneerlijkheid, liegen en alles wat daar mee te maken heeft. Ik houd niet van krom, maar van recht – in woord en in daad. Als er dus iets gebeurd wat onrechtvaardig of krom is, heb ik van nature de neiging om er wat van te zeggen en om er iets aan te doen.

Zo deed zich deze laatste maanden een zeer lastige en oneerlijke situatie voor met één van onze jongens. Voor wie een kind heeft, begrijpt dat wat jouw kind aangaat ook jou als ouder aangaat. Je hebt nog liever dat jij de klappen krijgt, dan dat je je kind ziet lijden.  Allerlei gedachten van boosheid, machteloosheid en vergeldingsdrang vlogen door mijn hoofd. Ondanks dat deze gedachten en bijhorende gevoelens de situatie niet zouden oplossen en ik er herhaaldelijk voor had gebeden, bleven deze gedachten terug komen. Totdat Gods Woord opnieuw en heel duidelijk tot mij kwam.

Geroepen om te zegenen

Vanuit de Bijbel klinkt de oproep: “vergeld geen kwaad met kwaad…zegen juist opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen”. *  Ik ben als volgeling van Christus dus geroepen om te zegenen, niet om kwaad te vergelden!

Maar hoe werkt het dan als ik degene die mij kwaad doet of kwetst, moet zegenen? Die persoon verdiend dat toch niet?!                                                                                            Klopt! Het is dan een daad van genade …en genade kun je niet verdienen! Het evangelie is de boodschap van genade en vrede; als we zelf gered zijn door de genade van God en leven door die genade, zijn ook wij geroepen om die genade en vrede door te geven aan anderen die “het niet verdienen”.

Jezus zelf heeft gezegd: “zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.”  Met zegenen wordt bedoeld dat je goed spreekt over diegene die jou kwaad heeft aangedaan. Dus niet alleen tegen God zeggen dat je die persoon vergeeft, maar ook niet (meer) kwaad spreken over die persoon en zijn fouten naar anderen toe blijven herhalen.

Zegenen is ook “je vijand eten geven als hij honger heeft, en hem te drinken geven als hij dorst heeft”. *  Dus opzettelijk iets goeds doen voor degene die jou slecht heeft behandeld. Daarmee laat je ruimte voor God om met die persoon te dealen. God is immers je verdediger en je rechter. Hij zal het vergelden, niet jij!*

Het bidden voor onze “vijanden” betekent dat we aan God vragen om hen geestelijk te zegenen. Met andere  woorden: we bidden dat God hen de waarheid over hun houding en gedrag zal openbaren, zodat ze zich hiervan kunnen bekeren en bevrijd zullen worden van hun zonde.

Genade van God doorgeven

Door de situatie met mijn zoon, ben ik nog meer gaan zien hoe groot Gods genade is. Hij heeft alles aan ons gegeven terwijl wij het niet verdienden. Dat is genade. Hij reikt uit naar hen die zich van Hem afkeren, die niets met hem te maken willen hebben. Hij blíjft uitreiken in liefde. Die liefde is het licht wat schijnt in onze harten en ons tot berouw en inkeer leidt.

Die onverdiende gunst, de genade van God, mogen we steeds meer leren doorgeven aan hen die onze gunst eigenlijk niet verdienen. Door dat te doen, zegenen we niet alleen hen, maar zijn we ook een zegen voor de Vader en daarmee ook voor onszelf.

Ik dank God voor Zijn Woord en dat ik mag blijven leren en groeien!

*Romeinen 12:14-21/ Spreuken 25:21,22/ Spreuken 20:22/ 1 Thessalonisenzen 5:15/        1 Petrus 3:9/ Lucas 6:28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *