Laat je niet afleiden

De Bijbel vergelijkt je leven van geloof met een wedloop.*  Omdat we allemaal uniek zijn, heeft ieder zijn eigen wedloop te lopen; alleen jij kunt je eigen dromen en roeping vervullen.

Maar om je wedloop succesvol te kunnen lopen, is het van belang dat je getraind bent voor de wedstrijd. Een atleet uit de oudheid droeg voor de wedstrijd alleen een lendendoek (zoals een sumo-worstelaar vandaag).  Ook wreef hij zijn huid in met zuivere olijfolie. Op dezelfde manier is het nodig dat wij, voor ónze wedloop, elke ballast van ons afgooien; dat we ons zelf strippen van de zonde waarin we zo gemakkelijk verstrikt kunnen raken en dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest om datgene te kunnen volbrengen waarvoor we geroepen zijn.

Laat je door niets afleiden!

Als je datgene wilt doen waarvoor je geroepen bent, is het belangrijk om gefocust te blijven! Afgelopen week las ik in het boek Lucas een zinnetje waar je gemakkelijk overheen kunt lezen, maar deze keer trok het meteen mijn aandacht. Het ging over Jezus die wist dat de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen, en dan staat er…”hij ging vastberaden op weg naar Jeruzalem.”   Dat betekent dat Jezus resoluut in de richting liep van het doel wat voor Hem lag. Hij liet zich door niets afleiden om de wil van de Vader te volbrengen.

Er zijn zoveel verschillende afleidingen die ons afhouden om onze wedloop goed te kunnen lopen en tot ons volle potentieel te komen. Een voorbeeld hiervan is het hebben van te veel verplichtingen. Te veel dingen waar je deel van bent. Op zich misschien geen verkeerde zaken, maar ze slokken wel je tijd en energie op, zodat je niet toekomt aan datgene wat jíj moet doen, waar jíj voor geschapen bent.

Zelf leer ik om niet meer té veel betrokken te zijn in iemand anders zijn visie of doelen of problemen omdat het je afhoudt van je eigen doelen en het vervullen van jouw potentieel – datgene wat God in jou heeft neergelegd om er wat mee te doen!

Focus op de eindstreep

Herken je het, dat als je een visie van God hebt ontvangen, dat er duizend en één afleidingen op je afkomen die je ervan willen weerhouden om vooruit te komen? Voordat je het weet ben je bezig met allerlei andere dingen, behalve datgene wat je in je hart had ontvangen om te doen. Dat kan leiden tot vermoeidheid en frustratie.

Als een hardloper in de wedstrijd zit, is hij niet gericht op de toeschouwers die op de tribunes zitten en is hij ook niet bezig met de andere hardlopers. Zijn focus is de eindstreep!   Willen we onze wedloop met succes lopen, dan moeten we gefocust blijven. Dan moeten we naar Jezus blijven kijken, die daar op de eindstreep op ons wacht.

Jezus is het doel van ons geloof. Hij moedigt je aan om door te gaan in jouw wedloop. Hij is degene die dat speciale, wat door de Vader in jou is gelegd, tot bloei en tot volledige ontwikkeling wil brengen… tot zegen voor anderen en tot glorie van Hem die jou zo uniek heeft gemaakt.

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Jezus Christus roept . Filippenzen 3:14

* Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.  Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats  aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreeën 12: 1-2a

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *