Een gebed voor bescherming

Met alle onrust in de wereld die je binnen no-time via de media op je beeldscherm of via je smartphone gepresenteerd krijgt, zou je gemoedsrust flink verstoord kunnen worden. Gedachten van dat het jou of degenen van wie je houdt ook zou kunnen overkomen, kunnen als zwarte schimmen door je hoofd vliegen.

Gelukkig herinnert de Bijbel ons eraan dat we niet bang hoeven te zijn. Daarin wordt zelfs meer dan 365 keer vermeldt dat je niet hoeft te vrezen. Je kunt daaruit concluderen dat God niet wil dat je ooit bang bent, omdat Hij je Beschermer is.

Je mag Zijn woorden, van niet bang hoeven zijn en Zijn bescherming  voor jou, serieus nemen en ze, bóven alles wat er in deze wereld gebeurd, in je denken en in je hart plaatsen.

Het volgende gebed is gemaakt op basis van enkele Bijbelteksten. Het kan je helpen om te beseffen dat leven onder Zijn bescherming, de veiligste plek is, waar je ook bent.

Hemelse Vader, ik schuil bij u. Ik verblijf in de beschutting van de Allerhoogste. Ik overnacht in de schaduw van de Almachtige.  Ik zeg: “De Heer is mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op u vertrouw ik.”  U bevrijdt mij uit verraderlijke vallen en redt mij van dodelijke ziekten.  U beschermd mij onder uw vleugels,  uw waarheid en uw trouw zijn een veilig schild. Vader, u bent mijn vertrouwen, stevig en sterk.  U behoedt mij voor hinderlagen of verborgen gevaar.

Vader, u geeft me veiligheid en stelt mij gerust. U bewaart mij in volmaakte vrede, want mijn gedachten zijn op u gericht. Ik dank u dat ik altijd rustig kan gaan slapen omdat u mij beschermt!
Ik ben niet bang voor de verschrikking in de nacht, noch voor de scherpe aanvallen die mij overdag proberen te bereiken. Ik vrees niet voor de vernietiging die midden op de dag toeslaat.
Al vallen er duizend aan mijn linkerzijde en tienduizend aan mijn rechterhand, mij zal niets overkomen.

Want U Here bent mijn toevluchtsoord. Ik heb U, de Allerhoogste, als mijn beschermer gekozen! Ik vertrouw op U.

Je kunt dit gebed voor jezelf en voor allen die je lief zijn overdenken en bidden. Het dagelijks en in geloof uitspreken hiervan zal er voor zorgen dat Gods woorden voor bescherming diep in jouw hart zullen doordringen. Natuurlijk kun je ook zelf een gebed maken op basis van teksten uit Gods woord.

Het zal je helpen om de gedachten van vrees te weerstaan en te overwinnen. Vrees maakt plaats voor geloof. Geloof dat je veilig bent in de bescherming van de Allerhoogste.

Psalm 27:1  NBV
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn? 

* Psalm 91, Psalm 3:4,5,  Psalm 4: 9, Psalm 34:8, Spreuken 3:26

25 Comments

 1. Lieve heer heeft me kracht en moed om verder te gaan en gezond te mogen zijn ik zal blijven bidden aan hoor mijn gebeden nu ga het wat moeilijk

  1. Beste Beatrice, je mag er zeker van zijn dat God naar je gebeden luistert en je verhoord als je bidt naar zijn wil. Dat kun je lezen in 1 Joh. 5:14,15. Ik bid je Gods kracht en gezondheid toe. Je mag hem vertrouwen dat hij je door deze moeilijke tijd heen zal helpen. Gods zegen!

   1. Hallo,
    Ik heb geleerd dat het niet geeft HOE of WAAR of WANNEER je bidt, als het maar recht uit je hart komt, positief is en welgemeend. Wanneer ik bid, lig ik meestal in bed (voordat ik ga slapen) en concentreer ik me op God en het Universum. Ik voel dan letterlijk vlindertjes in mijn buik en dan weet ik dat ik contact heb met hierboven. En dan weet ik dat ik juist bezig ben.

    1. Hoi Liliane, Het klopt inderdaad dat het niet uitmaakt waar of wanneer je bidt, want God is overal. Of je nu op de fiets zit, of thuis op de bank, met God praten kan overal. Wat wel belangrijk is om je te realiseren is dat God niet alleen een kracht is maar een persoon met wie je een relatie mag hebben. Volgen de Bijbel is Hij is de Schepper van alles wat leeft hierop aarde maar ook de Maker van het hele universum. Hij is de oorsprong van al wat er leeft en heeft ook ons geschapen. M.a.w. God is de Bron van het leven. Hij is de reden dat je kunt ademen. Daarom verlangt Hij met jou en mij contact te hebben door Zijn Heilige Geest. God is liefde en Zijn taal is liefde. Alles wat Hij spreekt is liefde. God is ook vrede en blijdschap, niet zoals mensen die geven, maar zoals alleen Hij kan geven. Jezus, Gods zoon, is het bewijs van Gods liefde voor de mensheid. Ik moedig je aan om een Bijbel in gewone taal te kopen en hierover te lezen. Begin dan te lezen in het nieuwe Testament, hier lees je over Jezus en Zijn liefde voor de mensheid. Door het lezen van de Bijbel wil God ook tot jou spreken. De bijbel is niet zomaar een boek, maar het woord van God dat leven brengt.
     God zegen je!

  1. Jazeker kan God je beschermen tegen anderen die jou kwaad willen doen. Maar wat heel belangrijk is hiervoor, is dat je ten eerste zekerheid moet hebben of je een kind van God bent. Niet iedereen die gelooft in het bestaan van God heeft die zekerheid namelijk. Er moet eerst een moment in je leven komen dat je bewust voor God kiest. Dat je begrijpt dat God, Zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om de mensheid met Hem te verzoenen. En dat Jezus Zichzelf voor jou heeft opgeofferd, door aan het kruis te sterven. Dit deed Hij uit pure liefde voor jou om een brug naar God de Vader te slaan. Aan het kruis droeg Hij als jouw zonden, ziekten, pijn, verdriet en angst en overwon dit toen Hij weer opstond uit de dood! Door dit offer van Jezus voor jou, te aanvaarden kun je Gods kind worden. Je opent dan je hart voor hem, voor Zijn liefde en nodigt hem uit in je leven. Je belijdt je zonden aan Hem en Hij zal je vergeving schenken. Hij zal je een nieuw mens maken, van binnen echt helemaal nieuw.
   Jezus is de grote overwinnaar over al het kwaad. Als je dus de zekerheid hebt dat je Gods kind bent, hoef je niet bang te zijn voor andere mensen die zich laten leiden door het kwaad. In de bijbel staat in Efeze 6 dat we niet vechten tegen mensen maar tegen machten en krachten van de duisternis, die over de wereld willen heersen. Mensen laten zich soms (onbewust) gebruiken door deze kwade geestelijke machten.
   Maar als je een kind van God bent, mag je je beschermd weten door God! Als je een Bijbel hebt, lees dan maar eens Psalm 91, Efeze 6:10-20, en de vele verhalen uit het oude testament, zoals Daniel in de leeuwenkuil in Daniel 6 of de 3 mannen in de oven in Daniel 3. God is nog steeds Dezelfde God en zal jou ook beschermen als je op Hem vertrouwt!

   1. Dank je ik had dit stuk net nodig ik weet dat dit antwoord afkomstig is van God, onze Vader via jouw gegeven aan mij. Heb een verschrikkelijke nacht gehad waarin ik wanhopig zocht naar antwoorden nadat ik in 2016 ben verlaten na 28 jaar en 2 lieve kinderen ik zocht rust en troost voor mijzelf. Dit alles bracht en brengt mij wel steeds dichter bij God en Jezus. Hoe lief mijn familie, vrienden mensen om mij heen ook zijn. In mijn wanhoop en schreeuwen om hulp komt God door in de rust in mijn hart die ik werkelijk zo ervaar, door ingevingen om situaties op een andere liefdevollere manier te zien of te benaderen ipv woede of verdriet. Maar zelfs die laatste 2 mogen er ook zijn van God en ik mag ze laten zien en delen met God, het zijn tenslotte op dat moment mijn echte eerlijke gevoelens. Ik mag boos zijn op God waarom waar ben je heb gevloekt waarom ik begrijp het niet. En op het moment dat ik niet meer kon vroeg ik Jezus om mij te dragen ik was moe van verdriet en pijn en gaf mijn innerlijje strijd over. En daar kon God doorkomen in mijn hart. Ik gaf mijn wil op zodat Zijn macht kracht en liefde en wonderbaarlijke genade kon doorkomen in mij. Ik weet er zullen nog in mijn leven andere pijnen, obstakels, hindernissen komen en gaan maar bid dat wanneer ik God niet kan vinden in die momenten, Hij mij alstublieft naar Zichzelf terughaalt.

    1. God is je altijd nabij Evie. Dwars door alle moeilijke momenten is hij er voor jou. In de Bijbel staat dat je God mag aanroepen op de dag van benauwdheid en dat hij je zal antwoorden. Vertrouw daar maar op.

   2. Ik ben een kind van God en ben dankbaar daarvoor Mijn hart behoort mijn Heer en Heiland toe.God hft wonderen in het leven van mij en familie.Ik verwacht nog meer Zegeningen van mijn Hemelse Vader JEHOVA.EEN GEZEGEND JAAR VOOR U ALLEN.

 2. Ik zit in een moeilijke periode nu ben uitgeput help me aub ik slaap veel overdag misschien van de medicamenten hopelijk mag ik wat verbeteren ik bid ook veel voor de heilige Rita en de heilige jozef ik weet het niet meer wat ik moet doen mensen die het ook moeilijk hebben mogen een praatje slaan

  1. Maakt me sterkter en heeft ne kracht voor mijn reactie this niet altijd gemakkelijk dat hij nag verbeteren tegen over mij kan heel erg uit de hoek komen ik ben er soms kapot van ook heeft hij zijn goede kanten maar veel mindere ook ik voel me dan zo gekwetst in mijn hart en despresief dan ook in zwakke monenten dank u dat ik sterkter mag worden door mijn gebed

 3. Ik bid vaak en wil steeds dichter bij de Heer zijn. Maar telkens verstoort de satan mijn gedachten en wil mij doen geloven dat bidden tot de Heer geen zin heeft. Ik verzet me hiertegen met alle kracht in mij. Al is het soms moeilijk. Maar ik blijf tot de Heer bidden om kracht zodat ik niet verslap in geloof

  1. Beste Joyce,

   Bij toeval (?) kwam ik op deze site terecht en las jouw bericht. Ik ervaar in mijn leven met de Here Jezus ook soms tegenstand. Ik denk dat elke Christen dit zal herkennen.
   Een tekst uit de bijbel die ik heel erg mooi vind en heel krachtig en welke ik dan ook uitspreek als ik tegenstand ervaar is uit Kolossenzen 2 vers 6 tot en met 15. Christus is meer dan overwinnaar , ook in jouw leven , als je Hem aangenomen hebt als jouw verlosser door zijn vergoten bloed. Op grond daarvan , mag je in de naam van de Here Jezus, deze boze machten en krachten berispen en weg sturen naar dorre gronden!

   shalom en Gods zegen!
   Lieve groet,
   Nicolette Holman.

  2. Dit is heel herkenbaar ik ga daar regelmatig mee de mist in.soms staat het vlammetje van de kaars der geloof zo laag dat ik bijna alle vertrouwen verlies.maar dan heeft de here zijn eigen bijzondere manier om ons te laten weten dat we hem nog steeds waardig zijn en dat hij zich ontferm over zijn kinderen.zolang wij hem niet los laten zal hij dat ook niet doen.tenzij we daar zelf voor kiezen.maar hoe moeilijk het ook is en word hij is altijd bij ons.in mijn geval hoe lastig soms dit te geloven zit hij in mijn hart.en blijf dit zelf ook geloven.ondanks de beproevingen dan komt op een dag de verlichting voor ons allemaal.want ook al trekt de duivel nog zo hard aan de minder standvastige de heer is overwinnaar en ondanks onze fouten blijven we zijn kinderen.en door gebed steeds krachtiger.heel veel sterkte van je zuster.heel veel zegeningen.in volharding.knuf van mij en van hem.

  1. Hallo Daniel, sorry ik zie nu pas je berichtje. Ik zegen je met de vrede en gezondheid van God. Hij is in staat veel meer te doen dan dat je bidt of beseft. Je mag daarin geloven. Wat menselijk gezien moeilijk ligt en waar geen hoop meer voor is, dat is voor God geen probleem, want bij Hem zijn alle dingen mogelijk. In de naam van Jezus spreek ik daarom genezing en herstel over je uit, over je been, over je nachtrust. Wees gezegend met zijn kracht en gezondheid in je lichaam en je ziel. Amen

 4. Hallo allemaal
  Psalmen 127:2

  2 Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.
  Groeten Rita

 5. Ik wil ook dicht bij de heer komen, op het moment maak ik hele moeilijke tijden van verdriet mee, welke psalm enof bijbelse teksten kan mij hoop en kracht geven,

  1. Hoi Curley,
   Ik reageer nogal laat op je vraag en misschien is je situatie nu inmiddels veranderd, maar de tekst die in met opkomt voor jou staat in Jesaja 40:31 uit de Basisbijbel waar staat: “Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.” Begin maar te lezen vanaf vers 27
   God ziet jou en zegt door dit Bijbelgedeelte heen dat Hij weet wat er wel en niet gebeurt in je leven. Hij is je Schepper, Hij geeft je nieuwe kracht als je op Hem vertrouwt, op Hem hoopt voor de dingen die je nodig hebt en waar je naar verlangt. Bespreek alles met Hem. Hij heeft het beste met je voor!

 6. Hoi, fijn om dit allemaal te lezen. Ook ik heb het de laatste weken moeilijk. Vermoeid, slechter slapen, piekeren etc. Soms wordt het me teveel. Zou je voor mij willen bidden? Voor rust, vrede, goede slaap en weer blijdschap in mijn hart.

  1. Hoi, jazeker wil ik dat! Ik zegen je met de vrede van God die je verstand te boven gaat. Dat je je zal kunnen focussen op het positieve en je gedachten mag richten op alles wat waar, waardig, puur en mooi is. Dat Gods vrede je hart en gedachten zal beschermen. Hij is er voor je dag en nacht. Je mag al je zorgen naar Hem uitspreken, want Hij wil voor je zorgen! God zegene je!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *