Gebruik je gaven!

Iedereen heeft gaven en talenten gekregen! Iedereen blinkt ergens in uit;  er is iets wat jij beter kunt dan ik, omdat ik ergens anders weer goed in ben. Dat is toch mooi, dat we allemaal verschillend zijn en een uniek gaven en talentenpakket hebben?! Wat zijn je gaven, wat is je talent? Het is zo belangrijk dat je weet waarmee God je heeft begiftigd en waarvoor Hij je roept.

Hoe weet je wat je gave is?

Gaven en talenten zitten vast aan je verlangens. Wat doe je het liefst? Waar ben je goed in? Waarin wil je uitblinken? Wat past echt bij jou? Er zijn mensen die zeggen dat ze nergens goed in zijn, maar iedereen…niemand uitgesloten… heeft een gave, een talent gekregen. Door ze te gebruiken, ontwikkel je ze. Begraaf je talent niet, maar doe er iets mee! Denk aan de gelijkenis* van de talenten…wanneer je jouw talent gebruikt, gaat het groeien, wordt het vermeerderd!

Sommige gaven krijg je pas later in je leven. Gaven die passen bij een bepaalde periode, een bepaald seizoen. Die gaven worden door God toegevoegd omdat je trouw bent geweest en goed bent om gegaan met alles wat je had gekregen. Je hebt je talenten gebruikt en nu zie je dat God meer geeft.

gaven en talentenGaven om te dienen

Waarvoor heb je gaven en talenten? Zijn ze voor jezelf of heb je ze gekregen om anderen tot zegen te zijn? Op verschillende plekken in de Bijbel staat iets over het gebruik van gaven en talenten, zoals in 1 Petrus 4:10:

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 

De gave die jij hebt gekregen is bedoeld om andere mensen te helpen! Daarnaast is het ook nog eens zo dat jijzelf geluk ervaart als je bezig bent met datgene waar je goed in bent. Het is geweldig als je kunt doen waarvoor je bent gemaakt.

Ik wil je aansporen om een goede beheerder te zijn van de gaven en talenten die jij hebt gekregen. Het is niet voor niets dat jij juist déze bepaalde gave of dát bepaald talent hebt. Of het nu om een geestelijke gave gaat of om een natuurlijk talent, het dient ervoor dat jij tot je doel gaat komen…dat je gaat doen waarvoor je gemaakt en toegerust bent.

Als je dat doet, zul je zien dat je er andere mensen mee helpt. En jij…jij zult groeien …en…voldoening en blijdschap ervaren, omdat je doet wat je moet doen!

 

* de gelijkenis van de talenten kun je lezen in Matteüs 25:14-30

1 Korinthiers 7:7 – maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de één deze, de ander die.

1 Petrus 4:10 – Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. ( het Boek)

 

 

6 Comments

 1. Hallo Sella
  Wat een mooi stuk over gaven en talenten en dit ook uitdelen. Precies het thema van onze Vrouwendag die plaatsvindt in Lelystad op 9 november. Zou ik dit stuk ook mogen publiceren op onze website?
  http://www.ngkvrouwendag.nl
  Alvast heel erg bedankt.
  Mvg. Iris Kremer

 2. kan het zo zijn dat mijn roeping is om te getuigen van god
  en ik ben niet gedoopt dus ik heb de heilige geest niot
  maar geloof wel dus kan ik getuigen zonder de geest

  1. Hoi Lisa,
   Bedankt voor je vraag! Allereerst wil ik je bemoedigen om te zeggen dat, ook al ben je nog niet gedoopt, je de Heilige Geest WEL hebt als je gelooft in wat Jezus voor jou heeft gedaan aan het kruis en hem in je hart hebt uitgenodigd en aanvaard. 2 Kor. 5:17 zegt dat je dan één bent met Christus en een heel nieuw mens bent geworden. Dat betekent dat Gods Geest in jouw hart (geest) is komen wonen. De Heilige Geest woont dus binnen in jou!
   In Efeziers 1:13 kun je lezen dat je door jouw geloof in Hem bent verzegeld met de Heilige Geest. God heeft je dus gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. ( vergelijk het met hoe ze vroeger een brief verzegelden met de stempel van een zegelring, zo heeft God dat ook gedaan met een ieder die in Hem gelooft en Hem in zijn/haar leven heeft aanvaard) Je hebt de Heilige Geest dus wel!
   Er is nog wat anders waar je misschien aan denkt en dat is de doop in de Geest/de vervulling met de Heilige Geest. In Handelingen 1:8 staat dat je kracht krijgt om te getuigen als de Heilige Geest over je komt. Dit spreekt van de vervulling met de Heilige Geest en het spreken in tongen. Deze geweldige gave is voor iedere gelovige weggelegd. Het zal je helpen om te leven vanuit Gods kracht in elke situatie. Het zal je helpen om te leven door Zijn Geest zoals beschreven staat in Romeinen 8. En het zal je helpen om Zijn liefde, hoop en kracht uit te dragen naar de mensen om je heen.
   Je mag God vragen om je te vervullen met Zijn Geest. Hij wil niets liever dan ook jou bekrachtigen met deze gave.
   Ik wil je aanmoedigen om ook nu al, te blijven getuigen in woord en in daad van de liefde van God. Soms spreken daden meer dan woorden, maar vertrouw erop dat Gods Geest in je woont en je hierin zal leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *