De kracht van de Heilige Geest in jou!

Elk wedergeboren kind van God weet dat het niet mogelijk is om uit eigen kracht hier op aarde bovennatuurlijke dingen te doen. Of het nu gaat om getuigen, profeteren, zieken genezen of andere geestelijke zaken, niets van dit alles kun je uit jezelf.

Jezus als mens kon niets doen zonder de Heilige Geest

Toen Jezus mens op aarde was, kon ook hij niets uit zichzelf doen.*  Alles wat hij deed, alle werken, alle wonderen, alle woorden die Hij sprak, kwamen van God de Vader. Die wonderwerken begonnen trouwens pas toen Jezus 30 jaar oud was en zich liet dopen in de Jordaan. Op dat moment ging de hemel open en kwam de Geest van God als een duif op het leven van Jezus. Vervuld van de heilige Geest werd hij 40 dagen lang beproefd in de woestijn, waarna hij gesterkt door de Geest weer terug kwam en zijn bediening begon. De Geest van God rustte op Jezus’ leven en maakte hem bekwaam om aan armen het goede nieuws te brengen, om hen die in de macht van satan gevangen waren vrij te maken, aan blinden weer het zicht te geven, en hen die onderdrukt waren vrijheid te geven.*  Jezus als mens kon niets doen zonder de Heilige Geest!

De Heilige Geest is de kracht van God

Ze waren gekomen, honderden…duizenden mensen om naar Jezus te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door duistere machten kwamen met verwachting om door hem bevrijd te worden. De hele menigte probeerde Jezus aan te raken, want…er ging een kracht van hem uit die allen genas!*

Die kracht die vanuit Jezus werkte, was de Heilige Geest!

Alles wat Jezus deed hier op aarde was door de kracht van de Heilige Geest. Die kracht werkte door hem heen om mensen te genezen, bevrijden en te onderrichten. Zonder de Heilige Geest kon Jezus als mens deze dingen niet doen.

De kracht van God binnen in jou

Toen Jezus zijn volgelingen er op stuurde om dezelfde wonderwerken te doen als hij, gaf hij hen daarvoor de macht (autoriteit) en de kracht. Door die kracht konden ook zij zieken genezen, demonen uitwerpen en het goede nieuws van Gods koninkrijk verkondigen.*

Het woord ‘kracht’ dat hier wordt gebruikt is het Griekse woord DYNAMIS. Het is hetzelfde woord dat wordt gebruikt in de bekende tekst uit Handelingen 1:8 toen de Heilige Geest voor het eerst op aarde werd uitgestort:

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ( Dynamis) ontvangen en van mij getuigen…

Die kracht van de Heilige Geest is voor iedereen beschikbaar. Aanvaard Jezus als Heer van je leven, laat je dopen en ontvang de vervulling met de Heilige Geest.* De Heilige Geest wordt dan een levende bron van kracht binnen in jou!

Een bron van kracht om…

…te getuigen van de liefde van Christus

…zieken te genezen

…demonen uit te drijven

…te profeteren

…woorden van Gods wijsheid en inzicht door te geven

…doden op te wekken

…wonderen te verrichten

…in de hemelse klanktaal te spreken

…te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is

…een overwinnend leven te leiden!

De Heilige Geest binnen in je is een prachtig wonder, waar jij je steeds meer bewust van mag gaan worden. Als dat besef gaat groeien zul je zien dat zijn kracht meer en meer in jou en door jou gaat werken!

 

* Johannes 5:19,30/ Lucas 4:14-18/ Lucas 6:18,19/ Lucas 5:17b/ Lucas 9:1-2/ Handelingen 2:38/ 1 Korinthiers 12:4-11

Lees voor meer over de vervulling met de Heilige Geest de blogpost:  Word vervuld met de Heilige Geest!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *